Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

14 september 2015 - Kommun & politik

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Det finns flera goda exempel på pågående och planerade projekt i kommunerna som gör skillnad i jämlik hälsa. Foto: Frida Edlund

Kartläggning som visar hur vi mår i kommunen

Tillsammans började resan mot ett mer jämställt och jämlikt Karlskoga och Degerfors och redan idag pågår goda exempel i projektform.

Under fredagen träffades förtroendevalda tjänstepersoner från kommunerna Karlskoga och Degerfors, representanter från Region Örebro län, närsjukvården, polis, länsstyrelsen, tandvård och idéburen sektor. Dagen tongavs med barn från Aggerudsskolan, som visade hur El Sistema går till, genom sång, musik och rörelse. Ett gott exempel på jämlik hälsa i praktiken.

Jämlik och jämställd hälsa prioriteras
Syftet med dagen var att beskriva vad som ska genomföras utifrån beslut "Gör jämlikt gör skillnad". Fullmäktige i både Karlskoga och Degerfors har beslutat att prioritera jämlik och jämställd hälsa, ett politiska beslut som innebär lika villkor för alla oavsett förutsättningar.

Under 2015 ska en kartläggning genomföras som visar hur vi mår, och på eventuella skillnader utifrån sociala och ekonomiska faktorer. Den ska var klar i december och därefter presenteras för politikerna, säger folkhälsostrateg Cecilia Ljung.

Vi gör detta för att:
 - få hållbara kommuner ur ett socialt perspektiv.
 - skillnaden i hälsa ökar mellan olika grupper i samhället
 - påverka skillnader i sociala livsvillkor och skillnader i hälsa

Goda exempel i projektform
Konferensen handlade mycket om den övergripande strukturen, men också om flera goda exempel som "Dansa Pausa", "Glada tanden", barn och unga som anhöriga, ekonomisk utsatthet bland barn.

Moderator för dagen Anna Swift Johannisson, Region Örebro län, lovordade Karlskoga för den berömda jämställda snöröjningen

Stämningen i lokalen var positiv och många möten skapades som bådar gott inför framtiden.

Följ resan till ett mer jämlikt Karlskoga och Degerfors.

Nu börjar den!
Uppdaterad 2015-09-14