Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

21 september 2015 - Trafik & infrastruktur

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Ny väg byggs in till Vallmons förskola

För att göra in – och utfarten till Vallmons förskola på Skranta mer trafiksäker, har nu arbetet med att bygga en ny väg in till området kommit igång.

Olycksrisk

Den vägen som idag finns in till Vallmons förskola är en stor risk ur trafiksäkerhetssynpunkt, framförallt under vintertid, dels på grund av att vägen lutar väldigt brant ner mot Blomstervägen och den då oftast är väldigt hal. Därför har man nu tagit ner träden och påbörjat schaktningsarbetena för den nya vägen som ska byggas, vilken beräknas vara klar under senare delen av 2015. Vägen kommer sedan att beläggas med asfalt under nästa år. Den gamla vägen kommer då att tas bort och bli grönyta i stället.

Bilden visar hur den den vägen kommer att byggas.

Uppdaterad 2015-09-21 av Tomas Öhrn