Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

29 september 2015 - Utbildning & barnomsorg

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Erasmus+ projekt om kultur- och naturarv beviljat för Möckelngymnasiet

Möckelngymnasiet har fått ett Erasmus+ projekt beviljat. Projektet heter CONONECT vilket står för "Cultural and Natural Heritage: save our landscape/monuments" och ska pågå under två år.

I projektet kommer Möckelngymnasiet att samarbeta med Belgien, Grekland och Turkiet. Dessutom kommer naturvetenskaps- och teknikprogrammet åk 1 att arbeta med åk 9 på Bregårdsskolan.

Projektet vill inspirera eleverna att ta ansvar och att ta en mer aktiv roll i bevarandet av deras respektive kultur - och naturarv. Genom att arbeta med ämnen som matematik, naturvetenskap och litteratur är huvudmålet att öka elevernas måluppfyllelse.

Projektet kommer att flytta klassrummet ut ur skolan och eleverna kommer att göra fältstudier med partnerskolorna. Förhoppningen är att material och arbetssätt från projektet kan användas i framtiden och att Möckelngymnasieti kan ses som en resurs för kultur- och naturarv samt miljö.

De transnationella mötena kommer att involvera cirka 150 deltagare inklusive personal, elever, gäster och värdfamiljer. Spridningen av projektet kommer att beröra många fler elever, lärare och externa kontakter.

Uppdaterad 2015-09-29 av Sara Malmborg Norberg