Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

14 oktober 2015 - Kommun & politik

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Karlskoga kommuns notarius publicus

Från och med oktober har Karlskoga kommun fått en ny notarius publicus, som är advokat Max Florenius. I uppdraget ingår att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga riktigheten i olika uppgifter. 

Vad gör notarius publicus?

Notarius publicus ska bland annat hjälpa allmänheten med att

  • bestyrka namnunderskrifter, avskrifter, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar
  • närvara som vittne när förvaringsrum öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts
  • kontrollera lotteridragningar 
  • bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.

Om uppdraget

Det är länsstyrelsen som utser vem som ska bli notarius publicus. Titeln är latin och betyder ungefär "offentlig sekreterare". Personen som utses ska ha avlagt juristexamen, får inte vara försatt i konkurs eller ha en förvaltare.

Uppdraget som notarius publicus kan vara tidsbegränsat och det är Länsstyrelsen som anger inom vilket geografiskt område, oftast en kommun, som personen ska utföra sitt uppdrag.

Uppdaterad 2015-10-14 av Sandra Lund Hageräng