Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

14 oktober 2015 - Allmänt

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Ett stort antal ungdomar deltog på Ungdomsforum 2015.

Ungdomsforum 2015

Ungdomsforum 2015 arrangerades i år 13 oktober, i Nya Folkets hus i Karlskoga. Det är ett forum där ungdomar från Karlskoga och Degerfors kan diskutera och ta upp viktiga ämnen som de vill vara med och påverka.

Möjlighet att påverka

Ungdomsforum gästades under tisdagen av två föreläsare från Sveriges Ungdomsråd, som på ett mycket bra och tydligt sätt gick igenom ungdomarnas demokratiska rättigheterna och vad de innebär. Ungdomarna fick även prata i mindre grupper och fundera igenom på vilket sätt de demokratiska rättigheterna kan vara till nytta för dem. Under eftermiddagen delades deltagarna in i mindre grupper och pratade och diskuterade kring viktiga ämnen som man vill och kan förändra och påverka, exempelvis mobbning, psykisk hälsa och jämställdhet. Detta tar ungdomarna nu med sig till dialogpasset "Fråga en ungdom" vid fredagens folkhälsokonferens.

Ungdomarna var nöjda med dagen och flera stycken sa att de tyckte att det hade varit väldigt intressant att få lära sig mer om demokrati och att få tillfälle att prata om frågor som berör dem själva.

Om ungdomsforum Karlskoga Degerfors

Ungdomsforum har genomförts sedan 2009 och vänder sig framförallt till ungdomar från årskurs åtta till andra året på gymnasiet, både från Karlskoga och Degerfors. Det är ett forum där ungdomar får lära sig mer om vilka demokratiska rättigheter de har och vad de innebär. Ungdomsforum är också ett tillfälle där ungdomarna får förbereda och diskutera viktiga ämnen, som de sedan tar med sig till Folkhälsokonferensen för vidare diskussion med berörda politiker.

Årets ungdomsforum har planerats och genomförts av Karlskoga och Degersfors ungdomsråd Ung Kung tillsammans med Folkhälsoförvaltningen i Karlskoga och Degerfors kommuner. Ungdomsrådet är en effekt av tidigare ungdomsforum och kommunernas arbete med ung medborgardialog.

Ungdomsforumet hänger samman med kommunernas årliga folkhälsokonferens, som i år heter Psst...Barnkonventionen 25 år.

Uppdaterad 2016-09-14 av Lena Edlund