Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

27 oktober 2015 - Bygga, bo & miljö

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Renovering av terrassplanteringarna vid Kulan

Under vecka 45 inleder parkenheten vid Karlskoga kommun ett renoveringsarbete av planteringarna i Kulans köpcentrum, de som är belägna vid Kiltorget

Nya planteringar

Terrassplanteringarna som finns vid Kiltorget kommer att renoveras med start under vecka 45. Planteringarna som idag består av buskage och träd kommer nu att grävas bort och ersättas med nya och andra växter som kommer att följa årstiderna det vill säga, vår – och sommarblommor.

Julbelysning

Under den mörka tiden fram till jul kommer terrasserna att lysas upp med julbelysning som gör att atmosfären runt Kiltorget kommer att bli gemytligare. Renoveringen av terrasserna beräknas vara färdig under november månad.

Uppdaterad 2015-11-03 av Tomas Öhrn