Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

29 oktober 2015 - Utbildning & barnomsorg

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Skoldebattören Per Kornhall gästade Karlskoga

Per Kornhall är en välkänd skoldebattör, skolutvecklare och författare. Förra veckan gjorde han ett besök i Karlskoga där han föreläste för personal och politiker i grundskolan och på gymnasiet.

Per pratade om vad som egentligen är svensk skolas stora problem och vad han ser i PISA-rapporten där Sverige har en stadigt nedåtgående trend jämfört med övriga OECD-länder. Han trycker också på Skolverkets skrivelse att ” hela samhället behöver kraftsamla för att skapa en långsiktigt hållbar utveckling för skolan. Alla insatser som görs på olika nivåer i skolsystemet behöver bidra till att stärka förutsättningarna för läraren att skapa en god undervisning i mötet med eleven.” Han menar att detta är ett kraftuttryck som visar på hur viktigt mötet i undervisningen är.

Per pratade också om vägen framåt och vad forskningsresultat och lagtexter skulle kunna betyda för skolans utveckling, vad som krävs för att lyckas och vad huvudmän, rektorer och lärare kan göra.

Tankarna från dagen finns med som underlag i det fortsatta arbetet med att stärka måluppfyllelsen.

Per Kornhall är Fil Dr och legitimerad lärare. Han har bland annat jobbat som undervisningsråd på Skolverket och är nu oberoende debattör, skolutvecklare och författare till fler böcker om skolfrågor. Per är medlem av Kungliga Vetenskapsakademins skolkommitté och svensk representant i EU-kommissionens nätverk av oberoende skolexperter.

Uppdaterad 2015-10-29