Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

6 november 2015 - Bygga, bo & miljö

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Arbete med plattläggning vid Nya Folkets Hus

Ny utemiljö vid Nya Folkets Hus

Utemiljön runt entrén vid Nya Folkets Hus genomgår sedan någon vecka en riktig ansiktslyftning.

Lägger om skifferplattorna

Terrassen som leder in till entrén i Nya Folkets Hus har fått sina gamla skifferplattor omlagda liksom trottoarytorna runt omkring kommer att läggas om och kompletteras med nya betongplattor. Trapporna som leder upp till terrassen kommer att få nya granittrappor som det sedan kommer att byggas en ny granitmur runt. Slutligen kommer det stenlagda torget öster om entrén att läggas om. Till detta kommer sedan en renovering av Bror Marklunds konstverk (läs smidesstaket) som kommer att utföras av Bergmans gjuteri. Alla jobb ska vara klara i månadsskiftet november – december.

Bror Marklunds smidesstaket som kommer att renoveras

Uppdaterad 2015-11-06