Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

13 november 2015 - Utbildning & barnomsorg

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Skola för asylsökande barn

När Karlskoga hotell blev ett asylboende medförde det att kommunen fick ansvar för att ordna platser i skola och förskola åt de barn som bor där. Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort en kartläggning av vad barnen har för skolbakgrund och i dagsläget är det ungefär 60 barn som ska börja i grundskolan.

De yngre barnen, förskoleklass till årskurs 3, kommer att gå på Häsängsskolan med start den 16 november. De äldre barnen, årskurs 4-9 kommer att gå på Bregårdsskolan med preliminär start den 23 november. Fokus ligger på att barnen ska lära sig svenska men de läser även andra ämnen där det är möjligt.

Innan asylboendet öppnade var målet att elever i asylprocess skulle klassplaceras så fort som möjligt. På grund av det stora antalet barn är inte det möjligt i dagsläget varför eleverna kommer att gå i särskilda grupper tills vidare. Det kommer inte ske några förändringar bland personalen för de barn som redan går på skolorna utan ny personal anställs till de nya grupperna.

De asylsökande föräldrar som vill ha sina barn i allmän förskola,  15 timmar i veckan, följer de vanliga köreglerna.

På Möckelngymnasiet startade i början av november fyra mottagningsgrupper med femton elever i varje grupp på Bregårdsskolan. Eleverna går på språkintroduktions-programmet och allt eftersom de lär sig svenska flyttar de över till befintliga grupper på Möckelngymnasiet och läser fler ämnen.

På Möckelngymnasiet startade i början av november fyra mottagningsgrupper med femton elever i varje grupp på Bregårdsskolan. Eleverna går på språkintroduktions-programmet och allt eftersom de lär sig svenska flyttar de över till befintliga grupper på Möckelngymnasiet och läser fler ämnen.

Uppdaterad 2015-11-13 av Gunilla Östman