Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

13 november 2015 - Bygga, bo & miljö

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Trädfällning vid Centralplan

Trädfällning vid Centralplan

Nu har arbetet med att bygga om miljön vid Centralplan påbörjats

Nedtagning av träd

Under fredagen påbörjades arbetet med att bygga om miljön på Centralplan, ett jobb som inleddes med att ta ned de träd som finns där. De kommer senare att ersättas av nya träd, som kommer att bli japanska bergkörsbärsträd, vilka kommer att blomma vackert rosa i början på försommaren. Vidare kommer nya parkbänkar att placeras ut, man kommer att göra rundlar av gräs under träden där det kommer att planteras vårlökar samt andra smärre förändringar. Projektet beräknas vara klart i slutet på det här året.

Skiss över de förändringar som kommer att göras

Uppdaterad 2015-11-13 av Tomas Öhrn