Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

16 november 2015 - Allmänt

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Karlskoga kommun har öppnat evakueringsboende

Under söndagen öppnade Karlskoga kommun, på uppdrag av Migrationsverket, ett evakueringsboende i Karlskoga.

Karlskoga kommun har i likhet med många andra kommuner på Migrationsverkets begäran iordningsställt lokaler som ska kunna vara ett tillfälligt boende för personer som flytt till Sverige. Karlskoga kommun öppnade ett evakueringsboende för 23 personer söndagen 15 november.

Tillfälligt boende

Boendet bemannas dygnet runt av personal från Karlskoga kommun och är ett tillfälligt boende för personer som just kommit till Sverige i avsikt att söka asyl.

Normalt sett bedriver inte kommunerna den här typen av verksamhet inom ramen för flyktingmottagande, men eftersom många just nu kommer till Sverige på grund av krig och oroligheter, har Migrationsverket bett kommunerna att hjälpa till på det här sättet. Staten ersätter kommunerna för de kostnader som uppstår.

Det evakueringsboende som Karlskoga kommun nu har öppnat är Knappeds lägergård. Det används vanligen under sommarhalvåret i kommunens reguljära verksamhet. Om behovet av evakueringsboende kommer att finnas under en längre tid kan det bli aktuellt för oss att se över andra lösningar.

Uppdaterad 2015-11-16 av Gunilla Östman