Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

17 november 2015 - Stöd & omsorg

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Ensamkommande barn i Karlskoga

Karlskoga kommun har sedan tidigare en överenskommelse om att ta mot ensamkommande barn och ungdomar. Nu tar vi emot fler än tidigare, precis som de flesta andra kommuner, och det beroende på situationen i världen.

Vi arbetar just nu med att få fram fler jourhem där situationen just nu är ansträngd. Vi har bland annat medverkat i pressen och annonserat med gott gensvar från familjer med olika typer av familjebildningar och olika bakgrund, vilket är positivt då det ger oss större möjlighet att hitta familjer som passar barnen så bra som möjligt.

I Karlskoga kommun arbetar vi för att kunna ta emot de här barnen på bästa sätt. Det första som händer när ett ensamkommande barn skall placeras är att Migrationsverket aviserar barnets ankomst till Karlskoga kommun. Kommunen har sedan några dagar på sig att ordna ett boende för barnet eller ungdomen.

Kommunens ansvar

Barnet är i det här läget asylsökande och placeras antingen på ett hem för vård och boende (HVB) eller ett jourhem och god man utses av överförmyndarnämnden. Samtidigt genomförs en utredning, under max fyra månader, för att komma fram till vilken placeringsform som tillgodoser ungdomens behov på sikt.

Kommuner ansvarar för ensamkommande barns mottagande, omsorg, skolgång och boende. Ansvaret gäller både asylsökande barn och barn som har fått uppehållstillstånd i Sverige. Migrationsverket ansvarar för att ta emot och pröva barnets ansökan om asyl. Om barnet får permanent uppehållstillstånd skall en särskild förordnad vårdnadshavare utses.


I Karlskoga heter boendet för ensamkommande barn Poeten. Poeten är uppdelat i tre steg:

  • Steg ett är ett HVB, ett boende med rum och gemensamhetslokaler som är bemannat dygnet runt. I steg ett bor både asylsökande och de som fått permanent uppehållstillstånd.
  • Steg två, träningslägenheter där det fortfarande finns personal delar av dygnet, för att flyttas hit krävs dels personlig mognad och dela att man fått permanent uppehållstillstånd.
  • Steg tre, utslusslägenheter egna lägenheter och möjlighet till vuxenstöd.


För att kunna ta mot de här barnen på bästa sätt kommer Poeten att utökas med fler boendeplatser inom HVB, bland annat kommer ett boende för flickor att öppnas då ökningen av flickor gör att det kommer finnas ett behov av det i framtiden. Planer på en utökning fanns redan innan oroligheterna i världen blossade upp men nu är behovet större än tidigare.


 

Uppdaterad 2016-05-24

Karlskoga kommun söker jourhem
 
Vi söker trygga och stabila vuxna människor som kan ta hand om barn och ungdomar.

Ett jourhem är ett familjehem som med kort varsel kan ta emot barn eller ungdomar, som av olika anledningar inte kan bo hos sina egna föräldrar, i det här fallet ensamkommande barn. Barnet bor i jourhemmet en kortare period.

Är du intresserad? Vill du veta mer eller komma i kontakt med Karlskoga kommun?

Här finns mer information och kontaktuppgifter