Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

18 november 2015 - Kommun & politik

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Viktig information till städpersonalen vid Möckelngymnasiet och Bregårdsskolan, som handlade om droger och drogtecken. Drogpolis Stefan Sundh och folkhälsoutvecklare Johanna Karlsson höll i redovisningen.

Städverksamheten får veta mer om droger och drogtecken

För att öka kunskaperna angående droger och tecken på hur ungdomar använder droger fick medarbetare inom städverksamheten den här veckan besök av drogpolis Stefan Sundh.

De som fick information var personal från Möckelngymnasiet i Karlskoga och Bregårdsskolan. Informationen handlade om droger och drogtecken, att personalen  ska vara observanta på tecken och vad de ser och hör ute i verksamheterna. Alla som deltog i informationen var eniga om att det var viktiga fakta de fick ta del av och har nu lättare att veta och förstå avvikande beteende hos ungdomar som kan vara drogrelaterade.

Varför väljer ungdomar droger framför livet?
Stefan Sundh presenterade en 10 i topp lista för droger, där Hasch och Marijuana toppar och berättade även om vilka drogtecken som följer de drogerna. Han visade även siffror på föräldrarnas kamp för sina missbrukande ungdomar, hur det påverkar deras arbetssituation med ständig oro för sina barn, ofrivillig ledighet och ständiga polisförhör.

Till våren 2016 kommer det att anordnas tre öppna informationsmöten om droger.

Uppdaterad 2015-11-18 av Lena Edlund