Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

24 november 2015 - Utbildning & barnomsorg

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Samtal om attityder till skola och utbildning vid dialogkonferensen i Möckelngymnasiets matsal den 17 november.

Attityder till skolan engagerade

Just nu genomförs en förstudie i Karlskoga kommun för att se hur attityden till skola och utbildning påverkar studieresultaten. Som en del i detta arbete har två dialogkonferenser arrangerats, där deltagarna fick möjlighet att diskutera frågor om attityder till skolan.

Dialogkonferenser

Vid två tillfällen, den 17:e och 19:e november, har dialogkonferenser arrangerats i Karlskoga för att lyfta frågan om hur attityder till skolan kan påverka elevernas studieresultat. Totalt deltog cirka 200 personer vid de två konferenstillfällena som ägde rum i Möckelngymnaisets matsal och på Alfred Nobels Björkborn. De som var inbjudna var exempelvis elever, lärare, föräldrar, politiker, tjänstemän och företagare. Deltagarna gavs möjligheten att diskutera attitydfrågan till skolan med andra personer ur olika intressegrupper och alla var mycket engagerade. Det är tydligt att de här frågorna är viktiga för många i Karlskoga.

Det var en positiv stämning och alla var engagerade i diskussionerna. Det var också roligt att se att de unga tog för sig i samtalen och kom med mycket kloka tankar och synpunkter. - säger Brittmarie Ahlm, projektledare.

 

Attityder till skola och utbildning

Under hösten har en kartläggning av attityder till skola och utbildning genomförts i Karlskoga kommun. Bakgrunden till detta arbete är att skolresultaten i kommunen inte lever upp till de förväntningar som finns och inte heller når upp till den genomsnittliga nivå som andra kommuner runt om i Sverige ligger på. En enkätundersökning som gjordes i början av hösten visar att fler än hälften av eleverna nöjer sig med godkänt betyg samt att de inte tycker att höga betyg är ett kännetecken för att vara duktig i skolan. Dessa resultat väcker många frågor kring attityden till skola och utbildning.

Fortsatt fokus på attitydfrågan

Kartläggningen är en del i det arbete som pågår för att bryta den negativa trenden och istället höja meritvärdet bland eleverna i Karlskogas skolor. Det som kommit fram vid de här två dialogtillfällena sammanställs och kommer att användas i det fortsatta arbetet med dessa frågor. Resultatet av den förstudie som nu pågår, där dessa dialogkonferenser är en del, kommer att presenteras tillsammans med förslag på åtgärder i mars nästa år.

Uppdaterad 2015-11-24