Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

7 december 2015 - Kommun & politik

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Omvärldsdagen 4 december på Mötesplats Alfred Nobel. 

Omvärldsdag 4 december på Mötesplats Alfred Nobel.

En dag med fokus på omvärldsbevakning

Fredagen den 4 december arrangerades en omvärldsdag på Mötesplats Alfred Nobel i Karlskoga. Där samlades både politiker och tjänstemän från Karlskoga och Degerfors kommuner för att ta del av föreläsningar och intressanta diskussioner om omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Omvärldsbevakning blir en allt viktigare del i kommunens strategiska och operativa arbete. Att analysera det som händer runt omkring oss och fundera på hur det påverkar är viktigt. Dels för att lära sig att värdera en trend och se vilken betydelse den har, men också för att ligga steget före och vara förberedd när förändringar sker i omvärlden. Årets omvärldsdag hade fokus på just de här frågorna. Karin Björkman, kommundirektör i Karlskoga kommun var nöjd med dagen.

- Idag har vi fått redskapen vi behöver för att kunna göra omvärldsanalyser på ett bra sätt. Det är också väldigt roligt att både politiker och tjänstemän från Karlskoga och Degerfors kommuner har deltagit idag. Eftersom det är vi som tillsammans ska använda dessa metoder är det viktigt att vi pratar samma språk, sa kommundirektören.

Diskussioner om trender engagerar

Under eftermiddagen delades de cirka 95 deltagarna in i mindre grupper. Där fick de prova på att göra omvärldanalyser och med hjälp av olika metoder lära sig att värdera trender. Maria Nyberg, kommunstyrelsens vice ordförande, tyckte att det varit en lärorik dag och att den gett många nya insikter.

- Jag inser att allt påverkas av det som händer i vår omvärld, och att det är viktigt att vi tar med det vi lärt oss idag in i det dagliga arbetet. Jag har också insett vikten av att ha ett öppet sinne och att kreativiteten kommer ur att alla inte tycker lika.

Varje år arrangeras en omvärldsdag i Karlskoga kommun, med ett nytt tema varje år. Föreläsare under årets omvärldsdag var Roland Svensson från Kommunalekonomernas förening. Han har stor kunskap inom just området omvärldsbevakning och många års erfarenhet av att föreläsa och hålla i utbildningar inom offentlig sektor.

gruppdiskussioner

Det var många och livliga diskussioner om omvärldsbevakning och trender under dagen.

Uppdaterad 2015-12-07 av Sandra Lund Hageräng