Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

7 december 2015 - Utbildning & barnomsorg

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Samverkansavtal mellan skola och näringsliv

Barn- och utbildningsförvaltningen har skrivit på ett samverkansavtal med näringslivet i Karlskoga. Målet med samarbetet är att sprida kunskap om det lokala näringslivet bland skolans elever och personal och att skapa intresse kring de utbildningar som är viktiga för att näringslivet ska kunna klara sin kompetensförsörjning.

Grundskolan har i sin läroplan ett uppdrag att samverka med arbetsliv och närsamhälle och näringslivet lägger stor vikt vid god utbildning för att tillgodose behovet av kompetenta medarbetare. Genom detta samarbete kommer skola och näringsliv närmare varandra och får ökade kunskaper om varandras verksamheter. 

Parterna avser att bilda en gemensam utvecklingsgrupp för att utveckla och hålla avtalet levande genom olika aktiviteter och de kommer att sätta en gemensam grundnivå med aktiviteter som alla skolor ska genomföra. 

Avtalet undertecknades av Anneli Weman, verksamhetschef grundskola Karlskoga kommun, Dan-Åke Widenberg, VD Karlskoga Näringsliv & Turism, Dan Gunnarsson, verksamhetsledare Möckelnföretagen och Kaisa Edenvik, regionchef Örebro Företagarna. Även grundskolans rektorer har deltagit i arbetet. Med på bilden är Peter Svensson och Irene Särnholm. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har även skrivit ett samverkansavtal med NyföretagarCentrum Karlskoga. Syftet med det samarbetet är att inspirera och ge elever och personal en bredare kunskap om företagande och entreprenörskap för att skapa en naturligare väg in i arbetslivet för eleverna.

Uppdaterad 2017-04-18 av Gunilla Östman