Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

21 december 2015 - Bygga, bo & miljö

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Förslag på ny avfallsplan

Mellan 21 december och 24 januari finns förslaget på ny avfallsplan utställd på biblioteket och på Karlskoga kommuns hemsida.

Utställningen av avfallsplanen hittar du under bygga,bo & miljö/avfall och återvinning/utställning avfallsplan eller via adressen http://www.karlskoga.se/kretslopplänk till annan webbplats.

Uppdaterad 2015-12-21 av Andreas Eriksson