Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

22 december 2015 - Kommun & politik

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Antalet heltider har ökat med 15 %

Heltidsprojektet är ett treårigt projekt som påbörjades 2013 på folkhälsoförvaltningen i Karlskoga och Degerfors kommuner. Syftet med projektet är att hitta modeller för att möjliggöra erbjudande om heltidstjänster till samtlig personal inom folkhälsoförvaltningen.

Projektet har haft en spännande utveckling och det är efter två år i projektet som förvaltningens mognad för det samspelande medarbetarskapet. Statistiken visar nu att antalet heltider har ökat från 51,4 % till 67 %. En ökning med drygt 15 %.

Förändring tar tid
Att kunna försörja sig på sitt arbete är en viktig jämställdhetsfråga och är även intentionen med heltidsprojektet . Projektet handlar om att möjliggöra heltidstjänster till personalen inom ramen för förvaltningens ordinarie budget. Det tar tid att skapa förändringar och att mycket handlar om att e på arbetet utifrån de som kommunerna är till för och när deras behov finns av de tjänster som ska levereras.

Olika arbetsmodeller testas
Under hösten har riktlinjer och tidsplan tagits fram för de modeller för heltid som prövas. Det har handlat om att medarbetarna själva ser över sin arbetsdag och när på dagen uppgifter ska utföras. En sammanhållen arbetsdag blir effektivare. Den förenklar kvalitetsarbetet om färre personer utför arbete även vid frånvaro i arbetslaget.

En modell prövas som innebär att personalen arbetar mer som ett arbetslag än enskilt på sitt arbetsställe. Detta för att kunna utföra arbetet på ett effektivt sätt utifrån där behovet är som störst under dagen. En modell ska prövas under våren.

Resultatet visar hittills att utvecklingen av andelen heltider är positiv och nu uppgår till 67 %. Så här har utvecklingen sett ut:

Uppdaterad 2015-12-22