Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

11 januari 2016 - Trafik & infrastruktur

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Skoterkörning är inte tillåtet inom tättbebyggt område

Snön har fallit över Karlskoga och det är många som tar fram sin snöskoter.


När snön kommer är det många som tar ut snöskotern. Vi vill påminna om att det inte är tillåtet med skoterkörning inom Karlskogas tättbebyggda område. Du får endast köra skoter i terräng utanför tättbebyggt område, där det inte stör någon, om marken är snötäckt och du inte orsakar skada på skog eller mark. Tänk också på att alltid fråga den som äger marken om lov. Det finns två lagar som reglerar skoterkörning: Trafikförordningen och Terrängkörningslagen för skoterkörning. Enligt Trafikförordningen får onödig och störande körning med motordrivet fordon inte äga rum vid bostadsbebyggelse. Det gäller inom hela det tättbebyggda området. (Trf (1998:1276) 4 kaplänk till annan webbplats. Bestämmelser för motordrivna fordon. 8§) Dessutom får terrängfordon inte föras på andra vägar än enskilda. Det gäller alltså även vägar utanför tättbebyggt område. (TrF (1998:1276) 5 kaplänk till annan webbplats. Bestämmelser för trafik med terrängmotorfordon och terrängsläp på väg. 1§)

Se karta över var Karlskogas gräns för tättbebyggt område går.länk till annan webbplats


Uppdaterad 2016-01-11