Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

27 januari 2016 - Stöd & omsorg

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Positivt gensvar för integrationsprojektet IT-guide

Integrationsprojektet IT-guide har varit igång i Karlskoga sedan 1 augusti 2015. Syftet är att föra samman relativt nyanlända ungdomar med seniorer där ungdomarna arbetar som IT-guider.

Seniorerna och IT-guiderna möts på olika träffpunkter för äldre där ungdomarna hjälper till med IT-relaterade frågor. Projektet har fått positivt gensvar av de seniorer som besökt träffpunkterna eller fått information om IT-guide. Gensvaret har varit att de är glada att få hjälp, att de tycker det är roligt att lära sig och att de är intresserade. De som besöker IT-guide har frågor om bland annat mail-konto, appar, Skype, Facebook-konto, banktjänster och hur de köper biljetter på internet.

IT-guiderna positiva till projektet

Även IT-guiderna upplever projektet positivt. De säger att det är motiverande att arbeta när de ser vad glada besökarna blir av deras hjälp. IT-guiderna ser det även positivt att de lär sig samarbeta och träffa och lära känna nya människor.

Om IT-guide

IT-guide i Karlskoga pågår fram till 31 december 2016 och finansieras av Länsstyrelsens §37-medel, vilket är utvecklingsmedel för integration. IT-guide är ett samverkansprojekt mellan Karlskoga kommun och föreningen Enter Sweden som genomför aktiviteterna, rekrytering och utbildning av IT-guiderna.

IT-guide finns i Karlskoga, Örebro, Eskilstuna, Lindesberg, Hallsberg och Nynäshamn.

Gemensamt för IT-guiderna är att de är utlandsfödda ungdomar som har bott i Sverige ett par år. De är med i verksamheten parallellt med sina studier och får då möjlighet att utvecklas, träna sitt ledarskap och arbeta i team.

Läs mer om IT-guide på deras hemsida.länk till annan webbplats

Goda exempel

Under 2015 var IT-guide en av elva utvalda sociala innovationer som i samband med Mötesplats Social Innovations projekt ”100 sociala innovationer” visade upp och berättade om sin innovation.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) listar IT-guide som ett gott lokalt exempel på samverkan med civila samhället, asyl- och flyktingmottagande.länk till annan webbplats

Här finns IT-guide i Karlskoga

Karlskoga bibliotek
Lördagar kl 11-14

Seniorbostäderna Nickkällan och Bergmästaren
Lördagar kl 13-16
Jämna veckor på Nickkällan
Ojämna veckor på Bergmästaren

Uppdaterad 2016-02-23 av Gunilla Östman