Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

3 februari 2016 - Utbildning & barnomsorg

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Gunilla Boqvist på Trollets förskola är en av alla förskolelärare som jobbar utifrån den kemikalieplanen för att på sikt få en giftfri förskola.

Nu finns en plan för giftfria förskolor

Kommunfullmäktige i Karlskoga har antagit en kemikalieplan för giftfria förskolor i kommunen. Den gäller från och med 2016. Fram till och med 2019 ska en rad åtgärder göras i syfte att minska gifterna i förskolorna. Till exempel ska gamla leksaker rensas ut, barnen ska tvätta händerna oftare, det ska vädras vid städning och personalen kommer att få kompetensutveckling.

- Syfte med kemikalieplanen för en giftfri förskola är att se över de identifierade riskerna kopplade till farliga kemikalier i förskolan. Dessutom ska den bidra till att ta fram åtgärder och rutiner för att minska risken för onödig exponering av farliga kemikalier för våra förskolebarn, säger miljösamordnare Therese Sundin.

Små barn ska prioriteras

Människor och djur består av kemiska ämnen och många är livsviktiga för oss. Vissa ämnen kan dock vara farliga för människans hälsa och för miljön. Det kan vara ämnen
som används i tillverkningen av en produkt eller tillsätts för att uppnå en viss funktion. Farliga kemikalier sprids när varor och produkter tillverkas, används och blir till avfall. När man växer och utvecklas är man extra känslig för påverkan från farliga kemikalier.
Det är därför viktigt att prioritera barn, och särskilt små barn i arbetet med farliga kemikalier.

”Kul att vi har barnen med oss”

På Trollets förskola välkomnar man den nya kemikalieplanen. Där har man redan stegvis börjat plocka bort saker som kan innehålla farliga kemikalier.

- Det är jättespännande att den här planen kom. Vi har börjat rensa ut vissa leksaker, bland annat har vi slängt bort stora lekkuddar som vi inte vet vad de innehåller. Det är riktigt kul att vi har med oss barnen också. Till en början tyckte de att det var tråkigt att vi slängde leksaker. Men när vi förklarade att det ska köpas nya leksaker för att det vi har idag var farligt för dem då blev åtminstone de största barnen medvetna, berättar Carina Johansson, pedagog på Trollets förskola.
- Dessutom har vi beställt nytt porslin som barnen ska äta på. Vi kan dock inte göra oss av med allting på en gång. För att köpa nytt kostar pengar. Men det är skönt att vi är igång nu, tycker Carina Johansson.

Alla leksaker slängs inte

Kemikalieplanen är ett första steg i ett långsiktigt arbete med att skapa giftfria förskolor. Den handlar om att gör smarta val och prioritera rätt. Åtgärderna i den här kemikalieplanen gäller för de kommunala förskolorna.

-Vi ska inte slänga ut alla leksaker från förskolorna. Utan det handlar om att arbeta utifrån de risker som vi identifierat och arbeta mer förebyggande, säger miljösamordnare Therese Sundin.

Några exempel på åtgärder som lyfts i planen är: utrensning av gamla leksaker, se över vilka byggmaterial som används när man bygger nytt eller renoverar, rutiner vid städning av förskolorna ska se över samt varm mat som lagas ska serveras utan plats.

Uppdaterad 2016-02-04