Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

8 februari 2016 - Bygga, bo & miljö

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Karlskoga kommun byter höjdsystem

Gamla RH 00 Byts till det moderna RH 2000. Den 1 januari gick Karlskoga kommun över till höjdsystem RH 2000. Använder du höjduppgifter från äldre kartor och ritningar måste du kontrollera att höjduppgifterna stämmer.

Sverige byter höjdsystem

Sveriges myndigheter och kommuner byter till ett enhetligt höjdsystem RH 2000 som innebär flera vinster, bland annat.

  • Utbyte av Geodata med höjder, då omräkning inte behöver göras av höjduppgifter.
  • Modern mätteknik kan användas
  • Minskade kostnader när man framställer höjduppgifter

Bakgrund

Gamla RH 00

Är från Riksavvägningen vars fältarbeten gjordes mellan åren 1886-1905, och fyller inte dagens tekniska krav. Sveriges nya officiella nationella höjdsystem RH 2000, är från avvägningen mellan åren 1979 till 2005, på ett mycket större antal punkter.

Detta har sedan utjämnats tillsammans med våra nordiska grannländer, med en Nordisk landhöjningsmodell. Även Polen, Tyskland och Holland har tagits med i ett gemensamt höjdsystem med nollnivån i en punkt kallad Normaal Amsterdams Piel (NAP).

Nya RH 2000

Kommunerna kan ansluta sina lokala höjdsystem till ett höjdsystem som såväl lokalt som regionalt håller en mycket hög kvalitet. Det ger möjligheten att utbyta data mellan olika användare på regional och nationell nivå och reducerar risken för felaktig information i krissituationer. Sammanfattningsvis är detta en kvalitetshöjande åtgärd för kommande kartor, byggprojekt och datautbyte. Karlskoga Kommun har inventerat och analyserat samt omberäknat det lokala höjdsystemet.

Att tänka på

Det går inte att se vilket höjdsystem som används om det inte står angivet. För att du som får handlingar från kommunen skall vara uppmärksam kommer dessa att stämplas med en informationstext om att höjduppgifterna är inaktuella. I vissa fall får du skriva på en bekräftelse att du tagit emot information om höjdsystembytet.

– Efter bytet av höjdsystem kommer all geografisk höjdinformation från kommunen att levereras i RH2000, om inget annat anges.
– För dig som byggherre eller konsult ska också leveranser till kommunen ske i RH2000, om inget annat anges.

Frågor angående höjdsystemsbytet besvaras av mark och planeringsavdelningen,
Karlskoga kommun.


Uppdaterad 2016-02-08 av Tomas Öhrn