Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

8 mars 2016 - Näringsliv & arbete

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Bild från förra årets B2B-mässa.

B2B-mässan 10 mars

Torsdag 10 mars anordnas den traditionella B2B-mässan i Nya Folkets Hus. Dagen inleds kl 9.00 med en inspirationsförmiddag och själva mässan med 68 utställare öppnas efter lunch.

Mässan anordnas av Möckelnföretagen och Företagarna på uppdrag av Karlskoga Näringsliv & Turism AB.

Förra årets B2B-mässa blev en succé med många utställare och besökare. Årets koncept är en vidareutveckling och förstärkning av det som var bra föregående år.

Mässan är numera inte enbart en mötesplats för företagare, i år har även skolpersonal samt kommunens politiker och tjänstemän bjudits in. Även ett antal elever deltar som mässvärdar/värdinnor, både för att ge service till utställarna och besökarna samtidigt som de också får en inblick i utställarnas verksamheter.

Satsningen på allmänheten fortsätter i år bl a genom val av föredragshållare. Det är med stor förväntan vi vill lyssna på Thomas Ek som tillsammans med sin bror Peter rönt en sanslös framgång med sitt företag OBH Nordica. Thomas kommer att ta oss med på sin resa och vi är övertygade om att detta kan inspirera oss alla att våga. Ett budskap bland flera är att ta tillvara de tillfällen som dyker upp längs vägen.

Johan Bollman kommer att ta med oss på en resa in i digitaliseringens framtid. Frågeställningen är hur vi bör tänka och agera inför den digitala utvecklingen av informationsteknik som påverkar webben, världen och hur vi människor kommunicerar med varandra. Tänk tillbaka hur vi kommunicerade med varandra bara för fem år sen och hur det är idag. Johan visar nu på en ännu snabbare utveckling.

Dessutom kommer Dan-Åke Widenberg, VD för Karlskoga Näringsliv & Turism AB, att tala under rubriken ”Det bubblar i Karlskoga” och där beröra de många positiva aktiviteterna som pågår för att utveckla Karlskoga.

Mässan är ett utmärkt tillfälle för allmänheten, våra politiker och kommunala tjänstemän att knyta kontakter med många lokala företag under en begränsad tid.

Välkomna önskar:

Karlskoga Näringsliv & Turism AB, Dan-Åke Widenberg, VD

Möckelnföretagen, Dan Gunnarsson, Verksamhetsledare 

Företagarna, Kaisa Edenvik, Regionchef

Uppdaterad 2016-11-02 av Gunilla Östman