Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

14 mars 2016 - Näringsliv & arbete

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kylaggregat

Årsrapportering av köldmedia

Rapporter från 2015 års kontroll av köldmediaaggregat ska vara inlämnade till miljökontoret senast 31 mars 2016.

Köldmediaaggregat (tex kylar, frysar och ventilationsanläggningar) ska kontrolleras årligen om de innehåller mer än 3 kg köldmedia. För 30 kg gäller kontroll halvårsvis och för 300 kg är det varje kvartal. Personen som utför kontrollen ska vara certifierad.

Om man har flera aggregat på över 3 kg och den totala mängden är över 10 kg ska en kopia på kontrollrapporten skickas till miljökontoret.

Post: Miljökontoret, Skrantahöjdsvägen 23, 691 83 Karlskoga

E-post: miljokontoret@karlskoga.se

Uppdaterad 2016-03-14 av Terése Riddersand