Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

31 mars 2016 - Bygga, bo & miljö

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Miljövänlig vårtvätt av din bil

Nu är våren här och våra vintersmutsiga bilar behöver rengöras. Hur gör jag om jag vill tvätta miljövänligt.

Miljövänlig biltvätt blir det om du;

  • Tvättar i en fordonstvätt, som renar tvättvattnet
  • Väljer miljövänliga rengöringsprodukter.

Tvätta inte bilen på gatan, gården eller parkeringsplatsen. Är dessa ytor asfalterade, stensatta eller hårdgjorda på annat sätt är risken stor att det smutsiga tvättvattnet rinner orenat ut i vattendrag och sjöar via dagvattenbrunnar.

Mer miljötips om biltvätt och dess miljöpåverkan

Uppdaterad 2016-03-31 av Terése Riddersand