Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

7 april 2016 - Bygga, bo & miljö

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Undvik problem med häckande fåglar

Att våren är här innebär också att fåglarna börjat sin häckning. Det här är en intensiv period för fåglarna när de ska bygga bo och föda upp sina ungar.

Ibland kan det här påverka samspelet mellan djur och människor. Fåglarna kan till exempel i vissa fall bli aggressiva för att skydda sina ungar.

Här kommer lite tips från kommunens viltvårdare på hur du undviker problem under fåglarnas häckningsperiod:

Riv boenden på tak

Om du ser att de börjar bygga bo på taket till din fastighet, försök riva det så fort som möjligt. Framför allt måsar bygger gärna sina reden på hustaken.

Se över skorstenen

Kajor vill ju gärna bygga bon i skorstenen. Sätt ett nät över skorstenen för att slippa obehagligheter av det slaget, helst innan säsongen börjar.


Uppdaterad 2016-04-08 av Gunilla Östman