Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

8 april 2016 - Utbildning & barnomsorg

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Vill du delta i utvärdering av internetbaserat föräldrastödsprogram?

Programmet är en del i Trestadsstudien och ska utvärderas i Köping och Karlskoga under april–maj. Deltagande är öppet för föräldrar som har ungdomar i kommunal skola i dessa kommuner (grundskola årskurs 9 samt gymnasiet årskurs 1). Ersättning i form av ett presentkort på 250 kr utgår efter genomfört program.

Ungdomstiden kan vara en utmanade tid där konflikter, bråk och relationsproblem kan förekomma. Forskning visar att föräldrastöd kan ge positiva effekter både för ungdomen och för familjen som helhet. Inom ramen för Trestadsstudien ska Örebro Universitet därför undersöka effekten av ett nyutvecklat föräldrastödsprogram som syftar till att stärka relationen mellan förälder och ungdom.

5-veckors program

Programmet är ett 5 veckors internetbaserat självhjälpsprogram och är utvecklat på Karolinska Institutet. Det inkluderar tips på strategier hur du som förälder kan få rutiner att fungera hemma, känna dig lugnare, kommunicera tydligare och förbättra relationen till din tonåring.

Trestadsstudien

Tretadsstudien följer ungefär 3000 ungdomar över en 5 årsperiod för att undersöka hur olika problem är relaterade till varandra över tid. Ett viktigt syfte med Trestadsstudien är att utveckla förebyggande och hälsofrämjande insatser. Vi har nu påbörjat utvärderingar av insatser mot stress, sömnproblem och svårigheter i relationen mellan ungdomar och föräldrar. Det sista delprojektet är ett internetbaserat föräldrastöd.

Anmälan

Är du intresserad av att få mer information eller vill anmäla intresse, kontakta då projektsekreterare Roda Hamsis på Örebro Universitet

roda.hamsis@oru.se

019-30 31 02

Uppdaterad 2016-04-08 av Sara Malmborg Norberg