Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

14 april 2016 - Bygga, bo & miljö

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

På grusplanen vid Skogsrundan blir det konstgräs.

Det blir konstgräs på idrottsplatsen vid Skogsrundan

Kultur- och föreningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden kommer i ett samarbete anlägga en konstgräsplan på idrottsplatsen vid Skogsrundan, den i folkmun kallade Saharaplanen. Kommunstyrelsen har beslutat att konstgräsplanen finansieras med intäkter från det tillfälliga statsbidraget för den rådande flyktingsituationen.

Det är en stor efterfrågan på fotbollsplaner i Karlskoga, speciellt i områdena kring Stråningstorp och Baggängen/Skogsrundan. Här bor många nysvenska barn och ungdomar som idag spelar fotboll på grusplanen vid Skogsrundan. Karlskoga Sportklubb har under de senaste åren arbetat med att integrera barn och ungdomar från andra länder via fotbollen som fritidssysselsättning. Karlskoga sportklubb har ansökt om ett förlängt nyttjanderättsavtal för att återigen söka anläggningsbidrag från Värmlands Idrottsförbund för att kunna bistå med ytterligare medel till konstgräsplanen. Ytan ska användas till både organiserad träning/matcher och spontanidrott då konstgräsplanen ska vara tillgänglig för alla under vissa tider.

En del i integrationsarbetet

Kultur- och föreningsnämnden har ansökt om medel från kommunstyrelsen för att kunna anlägga en ej uppvärmd konstgräsplan i området. Konstgräsplanen är en del i arbetet med att integrera barn och ungdomar från andra länder. Via fotbollen får de en fritidssysselsättning.

Finansieras med tillfälligt statsbidrag

Kommunstyrelsen har beslutat att överföra 3,5 miljoner kronor för en ej uppvärmd konstgräsplan till samhällsbyggnadsnämnden. Tillsammans med kultur- och föreningsnämnden kommer konstgräsplanen att anläggas i södra området. Finansieringen sker med intäkter från det tillfälliga statsbidraget som kommunen har fått för den rådande flyktingsituationen.

- Vi hade planerat för konstgräs på Sahara 2017. Att vi nu fick ta del av det extra statsbidraget att genomföra detta redan i år känns fantastiskt bra. Det kommer att bli ett lyft för hela södra områdets barn och unga och det är en viktig del i integrationsarbetet. Det betyder också att vi kan tidigarelägga arbetet med konstgräs till Rävåsens IK redan 2017, säger kultur- och föreningsnämndens ordförande Siv Björck Kjellgren.

- Jag instämmer med Siv. Vi är glada att kunna bygga ännu en konstgräsplan. Min förhoppning är att vi framöver kan bygga även i de östra delarna så att alla i Karlskoga har tillgång till en konstgräsplan, säger Liselotte Eriksson, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Arbetet påbörjas under våren

Den nya konstgräsplanen kommer att ge utrymme för en elvamannaplan, samt två stycken sjumannaplaner och kommer att vara öppen för allmänheten. Projekteringsarbetet kommer att påbörjas under våren 2016.

Uppdaterad 2016-04-15