Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

19 april 2016 - Utbildning & barnomsorg

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Förslag på utökad timplan för grundskola och grundsärskola ger mer matematikundervisning

Enligt ett förslag från regeringen på ändring i Skollagen ska den minsta totala undervisningstiden i grundskolan och grundsärskolan (ej träningsskolan) utökas med 105 timmar per år. Enligt rekommendationerna ska de extra timmarna användas för matematik.  Riksdagen förväntas ta beslut om detta inför läsåret 16/17

Eleverna i grundskolans och grundsärskolans årskurs 4, 5 och 6 kommer då att få 35 timmar mer matematik per årskurs. Det innebär 1 timme mer per vecka från och med höstterminen 2016.

Ökningen av antalet undervisningstimmar innebär för Karlskoga ökade personalkostnader motsvarande 2,4 lärartjänster. Den kostnaden kommer staten att kompensera kommunen genom en ökning av det generella statsbidraget. Rektorerna har nu i uppdrag att planera för denna utökade organisation.

Barn- och utbildningsnämnden har ställt sig bakom förslaget vilket innebär att en utökad timplan kommer att införas i Karlskogas skolor om ändringen i Skollagen går igenom. Ändringen gäller då från 1 juli 2016.

Uppdaterad 2016-04-19 av Sara Malmborg Norberg