Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

26 april 2016 - Bygga, bo & miljö

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Förslag till utformning av Alfred Nobels torg

Nu är det dags för nästa steg i medborgardialogen om Alfred Nobels torg. Vi har utifrån de synpunkter vi har fått in arbetat fram ett förslag på hur Alfred Nobels torg skulle kunna se ut. Vi stället nu ut förslaget för att se om det går i linje med karlskogabornas önskemål.

Utställning 28 april – 15 juni

Förslaget till utformning ställs ut på Karlskoga bibliotek och på www.karlskoga.se/torgetlänk till annan webbplats 28 april - 15 juni 2016. I utställningen ingår bland annat en 3D-modell av torget. Du lämnar dina synpunkter på utformningsförslaget via webbformuläret på kommunens webbplats eller på pappersenkät på biblioteket.

Under samma period, 28 april – 15 juni 2016, är dessutom ett planprogram för Alfred Nobels torg ute på samråd. Du hittar det på Karlskoga bibliotek och på www.karlskoga.se/samrådlänk till annan webbplats. Du lämnar dina synpunkter på planprogrammet till markochplanering@karlskoga.se.

Vi vill ha dina synpunkter senast 15 juni 2016.
Samma datum gäller för både förslaget till utformning och planprogrammet.

Öppet hus 28 april och 28 maj

Kom och träffa oss på Karlskoga bibliotek. Förtroendevalda och tjänstemän på Karlskoga kommun tar emot synpunkter och svarar på frågor om utformningsförslaget.

Du träffar oss under två tillfällen:

Torsdag 28 april kl 15-18
Öppet hus på biblioteket

Lördag 28 maj kl 11-14
Öppet hus på biblioteket och ”walk and talk” på torget.

”Walk and talk” innebär att förtroendevalda och tjänstemän står utplacerade på olika stationer på torget för att ta emot dina synpunkter. Vid varje station fokuserar vi på ett specifikt ämne och tittar på hur förslaget ser ut i jämförelse med torgets nuvarande utformning.

Uppdaterad 2016-04-28
Kontakt

Projektledare
Martin Lindström
0586-622 65
martin.lindstrom@karlskoga.se