Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

26 april 2016 - Trafik & infrastruktur

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Sopningen av gator ligger före tidsschemat

Arbetet med att sopa upp gruset från gatorna i Karlskoga ligger före tidsschemat. Jobbet har gått betydligt snabbare än beräknat.

Ett antal veckor före

Vi ligger för närvarande ett antal veckor före det tidsschema som vi har planerat för sopningen av våra gator, orsaken är att vädret har varit gynnsamt samt att vi inte har haft några maskinhaverier under den här tiden.

Kommer tillbaka

Har vi varit i ditt område och du inte har hunnit med att sopat ut gruset i gatan ännu, så kan du vara lugn, vi kommer tillbaka och sopar upp det grus som inte har blivit utsopat från gångbanor och garageinfarter.


Uppdaterad 2016-04-26 av Tomas Öhrn