Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

27 april 2016 - Stöd & omsorg

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Vi behöver fler kontaktfamiljer

Familjehemsgruppen i Karlskoga/Degerfors kommuner söker just nu ett antal kontaktfamiljer till barn i åldrarna 2-11 år.

Som kontaktfamilj tar man emot ett barn eller ungdom i sitt
hem exempel 1-2 helger i månaden för att avlasta barnets familj. Som
kontaktfamilj ska man kunna tänka sig att ha uppdraget under några års tid.

Vem kan bli kontaktfamilj?

Som kontaktfamilj får man ersättning enligt kommunförbundets
rekommendationer. Detta innebär att man får ett arvode för arbetsinsatsen samt
en omkostnadsersättning som ska täcka de extra kostnaderna om uppdraget
innebär.

Vi söker människor som är trygga och stabila i sig själva.
En del har egna barn hemma andra har inte barn alls. Vissa lever i
parförhållanden och några är ensamstående. Har ni intresse eller vill veta mer,
kontakta gärna någon av oss i familjehemsgruppen.

Uppdaterad 2016-04-29 av Maria Gunnarsson
Kontakt

Familjehemsgruppen

Sofii Blom
0586-611 76
sofii.blom@karlskoga.se


Tarja Edström
0586- 614 16
tarja.edstrom@karlskoga.se


Cecilia Birath Hurtig
0586-619 42
cecilia.birath@karlskoga.se


Mimmi Kahl
0586-612 05
mimmi.kahl@karlskoga.se