Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

10 maj 2016 - Bygga, bo & miljö

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Karlskogas funktionshinderkonsulent, Jan Fahlén provar tillgängligheten i Bullerdalen

Upprustning av Bullerdalen

Karlskoga kommun rustar nu upp Bullerdalen för att få ökad tillgänglighet, så att fler människor kan få tillgång till denna vackra naturpark efter Svartälven.

Upprustning i etapper

Under 2015 investerade man i den norra delen av Bullerdalen då kommunen rustade upp vandringleder och spångar för de extra pengar som gavs till den här upprustningen. I år 2016 kommer pengar att satsas på att bygga en grillplats samt ett vindskydd i södra änden av naturparken som gränsar mot det koloniområde som är beläget där. En del av de pengarna kommer från så kallade LONA pengar, som betyder den lokala naturvårdssatsningen och är medel som kommer från Naturvårdsverket och godkänns av länsstyrelsen

Tillgänglighetsanpassad naturstig

Vidare ska man tillgänglighetsanpassa en naturstig i denna del av Bullerdalen, för att man på denna stig ska kunna ta sig fram med tekniska hjälpmedel, som Permobil osv. Dessa investeringar görs med bidrag från Agenda 50, pengar som samhällsbyggnadsförvaltningen har fått till sitt förfogande för att kunna utföra sådana förbättringar. Alla arbeten ska vara avslutade under 2017.

Uppdaterad 2017-07-25