Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

23 maj 2016 - Bygga, bo & miljö

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kulturmiljöinventering av hus byggda innan 1990

Nu påbörjas arbetet med Kulturmiljöinventering etapp 2 inför Karlskoga kommuns Kulturmiljöprogram. Syftet med inventeringen är att framställa ett program för hur vi kan bevara och förnya vår byggda miljö. Bra att veta för dig som bor i hus är att inventerare är ute och fotograferar hus som är intressanta för kulturmiljöprogrammet mellan 15 maj och 31 oktober 2016.

Programmet skall utgöra ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan och ligga till grund för fysisk planering, bygglov och kommunens egna fastigheter.

Inventeringen omfattar tills vidare tätorten Karlskoga och innefattar hus byggda innan 1990. Detta är en viktig tidsgräns eftersom den modernistiska arkitekturstilen (”modernismen”) gällde fram till ungefär 1980 och ersattes under 1980-talet av post-modernismen. Modernismen, som även kallas funktionalism (”funkis”), är karaktäristisk för Karlskogas bebyggelse, både i Centrum och i bostadsområden, och viktig att ta hänsyn till när man bygger nytt eller bygger om.

Inventeringens etapp 2 pågår från 15 maj till 31 oktober 2016.

Etapp 1 avklarad

Etapp 1 av inventeringen genomfördes under hösten 2015 och omfattade områdena Karlberg, Rävåsen, Löten, Bregården, Skranta, Rosendahl, Karls Åby och Centrum.

Inventerare fotograferar husen

Under arbetet, som leds av antikvarie Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen från Örebro Läns Museum, kommer inventerare att vara synliga i bostadsområden, industriområden och i Centrum. De kommer bland annat att fotografera husen. Detta kan vara bra att känna till så att man inte blir orolig.

Hjälp oss genom att lämna information om ditt hus

För att underlätta arbetet får fastighetsägare till hus byggda innan 1990 gärna lämna information om sina hus till kommunens stadsarkitekt. Man får också lämna uppgifterna direkt till inventerarna om man skulle se dem på gatan utanför huset.

Det kan handla om uppgifter om byggår, byggteknik, arkitekt, form, förändringar som gjorts, tidigare ägare med mera. Det kan också handla om husets historia och anmärkningsvärda händelser som ägt rum där.

Fyll gärna i webbformuläret på sidan om stadsplanering >>

Materialet från etapp 1 ställs ut

Med material från inventeringens etapp 1 har museet gjort en utställning om Karlskogas moderna bebyggelse som kommer att finnas i arbetarmuseet Gråbo, vid Bofors station från den 28 maj till den 18 augusti 2016, varefter den går till Örebro Läns Museum.

Uppdaterad 2016-05-23
Kontakt

Stadsarkitekt
Pål Anders Stensson
0586-611 04
pal.anders.stensson@karlskoga.se