Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

25 maj 2016 - Bygga, bo & miljö

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Tyck till om utformningsförslaget för Alfred Nobels torg

Träffa oss på Karlskoga bibliotek och på Alfred Nobels torg på lördag 28 maj kl 11-14. Då är det Öppet hus och Walk-and-talk om torget. Förtroendevalda och tjänstemän från Karlskoga kommun finns då på plats för att ta emot synpunkter och svara på frågor.

Förslaget till utformning av Alfred Nobels torg ställs just nu ut på Karlskoga bibliotek och på Karlskoga kommuns webbplats. Utformningsförslaget grundar sig på de synpunkter vi fick in under medborgardialogen 2013. Utställningen pågår till och med 15 juni 2016.

Lördag 28 maj kl 11.00-14.00

  • Öppet hus på Karlskoga bibliotek
  • Walk-and-talk på Alfred Nobels torg
    (vid regn är båda aktiviteterna på biblioteket)

På Walk-and-talk finns representanter från Karlskoga kommun utplacerade på olika stationer på torget för att ta emot dina synpunkter. Vid varje station fokuserar vi på ett specifikt ämne och tittar på hur förslaget ser ut i jämförelse med torgets nuvarande utformning.

Vi bjuder på tilltugg och annat kul.

Läs mer om förslaget och lämna dina synpunkter på www.karlskoga.se/torget.

Vad händer sen?

När utställningen är avslutad sammanställer vi alla synpunkter som vi har fått in och jämför dessa med utformningsförslaget. När vi har säkerställt att förslaget till utformning går i linje med karlskogabornas önskemål kommer Karlskoga kommunfullmäktige att ta ställning till hur vi ska jobba vidare med Alfred Nobels torg.

Uppdaterad 2016-05-30 av Gunilla Östman