Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

8 juni 2016 - Utbildning & barnomsorg

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Förändringar i kollektivtrafiken påverkar skolskjutsar och skolornas tider från hösten 2016

Den 14 augusti genomför Länstrafiken flera förändringar i kollektivtrafiken i västra länsdelen. I Karlskoga och Degerfors kommer bland annat vissa skolskjutsar och linjetrafiken att samordnas. Därför behöver en del skolor ändra på sina start- och sluttider. Anledningen är att eleverna ska kunna åka till och från skolan med bussar i linjetrafik istället för särskilda skolskjutsar.

Genom att samordna skolskjutsar med linjetrafik finns möjlighet att i förlängningen erbjuda mer kollektivtrafik till både skolelever och andra resenärer. Dessutom skapar
förändringen större möjligheter till pendling för andra än skolelever.

Anpassning av skoltiderna

Tiderna för skoldagens start och slut kommer att anpassas efter linjebussens ankomst till skolan. Det innebär att de skolor som ligger längst ut på en busslinje kommer att börja först på morgonen. Därefter börjar respektive skola i den tid det tar att resa till skolan med buss. Skolorna behöver enbart anpassa sina tider till övriga skolor längs med linjesträckningen och inte till skolor som ligger i anslutning till andra linjesträckningar.

Fasta hållplatser

Linjebussarna har bestämda hållplatser och trafikerar oftast de större vägarna för att
möjliggöra resande mellan huvudorterna för så många som möjligt. Det gör att det inte finns möjlighet att göra anpassningar till enskilda elever utan de som åker linjebuss är hänvisade till dessa hållplatser. Detta innebär att vissa elever kan få längre väg från sin bostad till hållplatsen jämfört med vad de har i dagsläget.

De elever som inte har möjlighet att åka linjebuss kommer även framöver att åka
traditionell skolskjuts som körs med mindre fordon och har möjlighet att hämtas på mindre vägar. Det gör det möjligt att anpassa skolskjutsen efter enskilda elevers behov.

Ramschema för skolorna

För att skolornas start- och sluttider ska passa bra ihop med linjetrafikens tidtabell måste skolorna hålla sig inom vissa ramtider. Det finns då en buss som ankommer i god tid innan skolan börjar och en som avgår efter skoldagens slut. Det är sedan upp till varje skola att lägga sitt schema utifrån dessa ramtider.

Skolornas ramschema 2016/2017

Mer information i juli

Från hösten 2016 sköter Länstrafiken all planeringen av skolskjutsar i Karlskoga kommun. De vårdnadshavare som ansökt om skolskjuts för läsåret 2016/2017 får ett beslut från Länstrafiken samt detaljerad information under juli 2016 .I informationen står bland annat vilken typ av skolskjuts som eleven blivit beviljad. För elever som blivit beviljad skolskjuts med upphandlad skolbuss finns information om på- och avstigningsplatser samt avgångstider.

När det gäller elever som blivit beviljade skolskjuts i ordinarie kollektivtrafik hänvisas eleverna till närmasta hållplats med ”Grundskolekortet” som färdbevis. För elever som går inom grundsärskolan samt gymnasiesärskolan anpassas skolskjutsarna, dessa resor hanteras av Länstrafikens beställningscentral.

 

Mer information

 

Uppdaterad 2017-10-10 av Sara Malmborg Norberg