Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

10 juni 2016 - Kommun & politik

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Idékedjan kommer att fortsätta

Det startade som ett projekt i mars 2015. Syftet med Idékedjan var att göra Karlskoga kommun lite bättre varje dag. Detta genom att fånga upp goda idéer som kan bidra till förbättringar. Flera verksamheter inom kommunen har deltagit. Nu har Idékedjan utvärderats och det har beslutats att Idékedjan blir permanent.

- Vi startade Idékedjan som ett projekt för att på ett mer strukturet sätt ta tillvara på medarbetarnas idéer till förbättring. Det skulle också bidra till bättre fånga upp behov och idéer från medborgarnas/brukarna genom medarbetarna, berättar kvalitetsstrateg Åsa Holmberg.

Under perioden mars 2015 till mars 2016 har 15 olika kommunala verksamheter testat Idékedjan. Under pilotperioden kom det in totalt 304 förbättringsförslag. Av dessa handlade över 70 procent om hur vi kan förbättra för dem vi är till för.

- Men även många förslag handlade om hur vi kan förbättra arbetsmiljön för medarbetare. Och hur vi kan förenkla det interna arbetet så att mer tid kan gå till kärnverksamheten och att jobba för dem vi är till för, säger Åsa Holmberg.

”Är det bästa som hänt på länge”

Torpdalens vårdboende är en av de enheter som deltagit i projektet. Där har 43 idéer kommit in under projekttiden och av dessa har över 50 procent genomförts. Några exempel på idéer som blivit verklighet efter förslag från medarbetarna är: godisvagn för försäljning till brukare, inrättande av vilorum för personalen, bingoträffar och en plantering av blommor för brukarna.

- Personalen tycker att Idékedjan är det bästa som hänt på länge, säger Camilla Lindqvist, enhetschef på Torpdalen. Det är något att ta på och man är enbart positiv fortsätter hon.

På Torpdalen har man också skapat ett så kallat förbättringsteam som går igenom alla idéer som lämnas in. Därefter diskuteras dessa på arbetsplatsträffar. Ofta är förslagen av praktisk art. Om det sedan tas beslut att genomföra förslaget måste det inte vara chefen som gör det.

- Det är förbättringsteamet som utser vem som ska genomföra beslutade förbättringen. Det behöver absolut inte vara chefen som gör det, betonar Camilla Lindqvist.

Lär av varandra

Idekedjan underlättar hanteringen av frågor och man kan enkelt följa hur ett förbättringsförslag fångas upp och genomförs i Karlskoga kommun. Men det möjliggör också ett lärande mellan förvaltningar och verksamheter där goda idéer inte stannar inom den egna enheten utan får spridning i hela organisationen.

- Förbättringarna ska utgå från den egna verksamheten men det kan naturligtvis innebära att man gör en förbättring tillsammans med fler förvaltningar. Förbättringsarbetet som genomförs begränsas inte av hur vi är organiserade, vi samverkar med varandra över förvaltningar för att hitta de bästa lösningarna för medborgarna/ brukarna, säger Åsa Holmberg.

Idekedjan kan sammanfattas som ett lyckat projekt. De förslag som kommit in och genomförts har bidragit till att göra Karlskoga lite bättre. Enda minuset är att det vid några tillfällen kommit in frågor som egentligen handlade om enklare felanmälan och kan hanteras på annat sätt än genom Idékedjan.

Idékedjan ska leva vidare

Efter att projektet slutförts har de verksamheter som varit med utvärderat Idékedjan. Från verksamheterna har det varit en samsyn om att göra Idékedjan till ett permanent arbetsätt i Karlskoga kommun. Och så kommer det också att bli.

- Den kommunövergripande ledningsgruppen har beslutat att Idékedjan ska leva vidare och vara ett av våra arbetssätt för att öka kvalitén i verksamheten och därmed göra Karlskoga kommun lite bättre, säger Åsa Holmberg.

Syfte

Syftet med Idékedjan är att öka medarbetarnas engagemang i verksamhetsutvecklingen och samtidigt synliggöra det förbättringsarbetet som görs dagligen. Idékedjan ska präglas av ett tillåtande förhållningssätt där alla vill vara med och bidra med sina idéer, stora som små.

Uppdaterad 2016-06-10