Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

21 juni 2016 - Kommun & politik

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Karlskogaborna blir allt nöjdare

Karlskoga kommun låter SCB genomföra en medborgarundersökning vartannat år. Resultatet i år visar att Karlskogaborna blir allt nöjdare med sin kommun.

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning som är ett av många verktyg för att få en bild av hur kommunens invånare ser på sin kommun. Den är uppdelad i tre delar. Hur det är att leva och bo i Karlskoga (Nöjd-Region-Index, NRI), vad man tycker om kommunens verksamheter (Nöjd-Medborgar-Index (NMI) samt vad man tycker om möjligheterna till inflytande i kommunen (Nöjd-Inflytande-Index, NII).

Karlskogaborna bedömer även i år utbildningsmöjligheterna, det kommersiella utbudet och fritidsmöjligheterna högre än snittet för andra kommuner. Även andelen Karlskogabor som skulle rekommendera andra att flytta hit har ökat. Däremot värderar man områdena bostäder och trygghet lägre. Helhetsbetyget på att leva och bo i Karlskoga ligger på 58 av 100.

- Precis som många andra kommuner har Karlskoga idag en brist på bostäder, det jobbar vi nu hårt för att ändra på, säger Sven-Olov Axelsson (S), kommunstyrelsens ordförande.
- När det gäller den upplevda tryggheten är det en fråga som vi självklart tar på allvar och arbetar med på olika sätt. Bland annat med medborgarlöften ihop med Polisen, fysisk planering som hur torget och andra miljöer ser ut runt om i Karlskoga och även samarbetet kring Purple flag-certifieringen är ett exempel där vi arbetar för en tryggare stadsmiljö.

Bra betyg för idrott- och motionssanläggningar

Kommunens verksamheter får bra betyg på områdena kultur, miljöarbete och idrotts- och motionsanläggningar, det senare har starkt gått framåt sedan senaste mätningen. Kommuninvånarna upplever också att bemötandet och tillgängligheten är betydligt bättre i förhållande till andra kommuner. Räddningstjänsten och vatten- och avlopp är två områden som fortsatt värderas högt.

När det gäller kommunmedborgarnas uppfattning om hur de kan påverka och få kontakt med förtroendevalda har resultatet tagit ett kliv framåt. Resultatet ligger på 41 i år mot 37 vid föregående mätning 2014 och nu ligger Karlskoga jämsides med andra kommuner.

- Vi fortsätter arbetet med medborgardialog och att utveckla kommunikationen med medborgarna, det visar sig att det ger resultat säger Sven-Olov Axelsson. Nu ska vi göra en djupare analys av hela resultatet av medborgarundersökningen och använda det till en fortsatt utveckling på olika områden.

Uppdaterad 2016-06-21