Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

30 juni 2016 - Utbildning & barnomsorg

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Möckelngymnasiet flyttar in
på Boforsområdet

Från och med 16 augusti 2016 kommer Möckelngymnasiets
språkintroduktion att starta verksamhet på Industrivägen 1,
i samma byggnad som Prevas.

Språkintroduktion är till för ungdomar som nyss har anlänt till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan, eller annan utbildning. 

Språkintroduktionen på Möckelngymnasiet i Karlskoga är uppdelad i två spår. Det ena spåret, som är förlagt till Möckelngymnasiet, syftar till fortsatt utbildning på ungdomsgymnasiet. Det andra spåret, som är förlagt till Boforsområdet, syftar mot arbetsliv eller annan vuxenutbildning.

Flera av de elever som kommer till Möckelngymnasiet har en yrkesbakgrund och en yrkeskunskap med sig i bagaget och målsättningen är att skapa utbildningsformer som gör att de kommer vidare i en yrkesutbildning och kommer ut på arbetsmarknaden. 

Uppdaterad 2016-06-30