Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

6 juli 2016 - Trafik & infrastruktur

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Årets asfaltering startar i augusti

Asfalteringsarbetet startar i år något senare än normalt då avtalet har dröjt men nu är allt påskrivet och klart. Asfalteringen beräknas påbörjas under mitten av augusti.

Kommunen har en grovplanering över vilka vägar som ska asfalteras i år men fler vägar kan tillkomma vid behov. 2016 års asfaltering planeras kosta 5 miljoner kronor. 

Några av de prioriterade vägarna är:

  • Väg 555: Golfvägen - Moelven
  • Västra Rävåsgatan: Gustavsgatan - Lötgatan
  • Lötgatan: Spelgatan - Västra Rävåsgatan
  • Skrantabacken: Boängsvägen - Högläntavägen
  • Noravägen: Österleden - Rosendalsporten (delar av sträckan)

Följande vägar som nu är grusade ska bli asfalterade:

  • Geijersvägen
  • Kavaljersvägen
  • Nya vägen till förskolan Vallmon

Utöver detta kommer ett antal gång- och cykelvägar att få ny asfalt.

Trafiken kommer att påverkas olika mycket på de olika platserna. Det kommer dock alltid att framgå på plats var man ska köra.

Lagning av enskilda hål, så kallade "potthål", görs kontinuerligt och ingår inte i den årliga asfalteringssatsningen. 

De vägar som ska asfalteras 2016 är markerade i kartan ovan.

Uppdaterad 2016-07-06 av Johanna Eklind