Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

25 augusti 2016 - Utbildning & barnomsorg

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Lågt intresse för barnomsorg på finska

I sommar har föräldrar med finska rötter med barn mellan 0-6 år kunnat svara på en enkät om hur behovet av barnomsorg på finska ser ut.

Totalt svarade sex personer på enkäten. Av dessa var en intresserad av barnomsorg på finska delvis och den andra på heltid.

”Med utgångspunkt från enkätsvaren så verkar intresset för barnomsorg på finska vara mycket lågt. Många kanske pratar finska hemma med sin familj och/eller släktningar och anser att det är tillräckligt för att hålla det finska språket vid liv", säger Anne Ågren, verksamhetsutvecklare för finskt förvaltningsområde.

Efteranmälan

Är du intresserad av barnomsorg på finska men hann inte fylla i enkäten? Inga problem - Du kan fortfarande anmäla ditt intresse till verksamhetsutvecklare Anne, så vidarebefordras hon det till barnomsorgen.

Kontaktuppgifter
Anne Ågren, telefon 0586 - 614 11, e-post: anne.agren@karlskoga.se

Om finsk förvaltningskommun

Karlskoga kommun är en finsk förvaltningskommun sedan 2012. Det betyder att kommunen har särskilda skyldigheter att anordna barnomsorg, helt eller delvis på finska om någon i förvaltningsområdet önskar detta.

Uppdaterad 2016-08-25