Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

12 september 2016 - Trafik & infrastruktur

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Bild från Kavaljersvägen

Årets asfaltsarbeten har börjat

Nu har äntligen arbetet med att asfaltera våra gator kommit igång, efter ett överklagande av upphandlingen som blev i våras.

 Efterlängtad asfaltering 

Lukten av asfalt börjar åter sprida sig över Karlskoga, ett arbete som har blivit kraftigt försenat efter att ett företag överklagade tilldelningsbeslutet som blev i våras. Men efter ett beslut i förvaltningsrätten som gav Karlskoga kommun rätt, så har nu arbetet med att lägga asfalt på Karlskogas gator kommit igång, ett arbete som kommer att pågå långt in på hösten. Vissa arbeten har redan blivit gjorda, bland annat har den nybyggda vägen in till Vallmons förskola på Skranta fått asfalt samt Kavaljersvägen där man har byggt en ny vändplan. 

Vägar som har prioriterats för att få ny beläggning under året är följande:

  • Väg 555, Golfvägen – Moelvens sågverk
  • Västra Rävåsgatan, Gustavsgatan – Lötgatan
  • Lötgatan, Spelgatan – Västra Rävåsgatan
  • Skrantabacken, Boängsvägen – Högläntavägen
  • Noravägen, Österleden - Rosendal

Utöver detta kommer ett antal gång- och cykelvägar att få ny asfalt.
Lagning av enskilda hål, så kallade "potthål", görs kontinuerligt och ingår inte i den årliga asfalteringssatsningen.


Uppdaterad 2016-09-12 av Tomas Öhrn