Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

22 september 2016 - Bygga, bo & miljö

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Dags för fastighetsägare att mäta radon

Nu är det den tid på året som man kan mäta radonhalten i bostäder. En mätning genomförs under två till tre månader under perioden oktober - april. Det är fastighetsägarens ansvar att utföra en radonmätning.

Radon är en osynlig och luktfri gas som kan orsaka lungcancer. Radon bildas när grundämnet radium sönderfaller. Radon i våra bostäder kan komma från marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet.

Fastighetsägarens ansvar

Är du villaägare är det ditt eget ansvar att göra en mätning för att säkerställa att du och eventuella andra som bor där inte blir sjuka. Om du bor i hyresrätt kan du vända dig till din hyresvärd för att få veta radonhalten i bostaden. Bor du i bostadsrätt så är det föreningens ansvar. Äger du ett flerbostadshus har du även ansvar för andra människors hälsa och bör därför göra en radonmätning. För att säkerställa att detta följs begär Karlskoga kommun in uppgifter om radonhalten från fastighetsägare till flerbostadshus.

Särskilt viktigt i högriskområden och vid nyinköp eller ändring

Särskilt viktigt att göra en radonmätning är det för dig som har ett hus i något av kommunens högriskområden för markradon eller har ett hus som är byggt med blåbetong. Mät också gärna om du köper ett hus, bygger ett nytt eller bygger om ditt hus eller ändrar ventilations- eller uppvärmningssystem.

Så gör du för att mäta

För att vara säker på att din bostad inte innehåller höga halter av radongas bör du göra en mätning. Ta kontakt med ett ackrediterat mätföretag för mätning av radon i bostad eller ett ackrediterat vattenlaboratorium för mätning av radon i vatten. En mätning genomförs under två till tre månader under perioden oktober - april. Ska du till exempel köpa hus och inte har tid att vänta kan du göra en kortare mätning under 2 till 10 dagar. En sådan mätning går till på liknande sätt som en långtidsmätning men ger endast ett ungefärligt radonvärde.

Har du frågor om radon eller radonmätning kan du vända dig till Karlskoga kommun.

Uppdaterad 2016-09-22 av Johanna Eklind