Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

18 oktober 2016 - Bygga, bo & miljö

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Här pågår jobbet med att tillgänglighetsanpassa naturstigen

Fortsatt arbete i Bullerdalen

Jobbet med att renovera och förbättra Bullerdalen för ökad tillgänglighet fortgår enligt den plan som finns sedan tidigare.

Tillgänglighets anpassad naturstig

Efter en rad åtgärder som har gjorts tidigare i Bullerdalen med att renovera stigar och spångar har man nu startat jobbet i den södra delen av naturparken. Där har arbetet med att bygga en naturstig som är tillgänglighets anpassad påbörjats. När naturstigen är färdigställd så ska man kunna ta sig runt på en slinga i skogen med t.ex. Permobil, vilket innebär att fler människor får möjlighet att komma ut och njuta av den vackra naturen utmed Svartälven.

Grillplats och vindskydd

Arbetena med att anlägga en tillgänglighets anpassad grillplats med vindskydd i den här delen av Bullerdalen har också startats. Den är placerad i direkt anslutning norr om det koloniområde som finns här sedan tidigare. Alla de här arbetena ska vara avslutade under 2017 och de finansieras av pengar från Agenda 50.

Här kan du se ritningen över den södra delen av Bullerdalen hur det är tänkt att bli.PDF


Uppdaterad 2017-01-09