Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

27 oktober 2016 - Bygga, bo & miljö

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Nu kan du lämna in elavfall till butiker

Från 1 oktober 2016 gäller nya regler för elavfall. Reglerna innebär att du kan lämna in förbrukad elektronik i butiker som säljer elutrustning.

Elavfall kan innehålla farliga ämnen som kan förorena naturen och människors hälsa om det hanteras på fel sätt.

Köp en – lämna en

När du som konsument köper din nya elprodukt i butiken kan du lämna den förbrukade elprodukten med motsvarande funktion på samma ställe, den så kallade ”en mot en”-principen. Det gäller oavsett storlek på produkten.

Allt som har sladd eller drivs med batteri

Som elavfall räknas allt som har sladd eller drivs med batteri. Exempel på elprodukter är: tvättmaskin, TV, dammsugare, elvisp, hårfön, mobil eller en batteridriven leksak.

Vissa butiker tar emot obegränsad mängd småelektronik

Butiker med en försäljningsyta för elutrustning på större än 400 kvadratmeter är skyldiga att ta emot smått elavfall oavsett mängd och oavsett om man köper några elprodukter eller inte. Det gäller dock endast för elprodukter med ett yttermått på max 25 cm. ”En mot en”-principen gäller även i dessa butiker, och då oavsett storlek. Köper du till exempel en tvättmaskin får du lämna in din gamla trasiga tvättmaskin.

De flesta butiker i de vanliga elektronikkedjorna ingår i denna grupp, men också större livsmedelsbutiker eller leksaksaffärer som säljer elektronik kan ingå. Det går att lämna in den gamla mobilen, hårfönen, elvispen eller den batteridrivna leksaken så länge yttermåtten är mindre än 25 cm.

Andra ställen att lämna in småelektronik

Konsumenter kan också fortsatt lämna in sitt elavfall på Mosserudslänk till annan webbplats
återvinningsanläggninglänk till annan webbplats eller på Elektronikåtervinningsföreningens insamlingsställenlänk till annan webbplats.

Du kan också lämna småelektronik till insamlingssystemet ”Samlaren”. Samlaren är fyra stycken insamlingsbehållare som fungerar som komplement till Mosseruds återvinningsanläggning. De finns utplacerade på fyra olika platser i Karlskoga. Till Samlaren kan du även lämna annat farligt avfall, som exempelvis glödlampor, lågenergilampor och små batterier.

Uppdaterad 2016-10-27