Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

1 november 2016 - Trafik & infrastruktur

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Inventering av asfalt

Samhällsbyggnadsförvaltningen har påbörjat en inventering av asfaltkvaliteten på Karlskogas gator, trafikleder samt gång – och cykelbanor.

Datalagring

Med ny teknik jobbar nu Karlskoga kommun med att klassificera asfaltkvaliteten i vårt gatunät. Genom en ny app som finns i en Ipad åker man runt på Karlskogas alla gator och bedömer på en skala från 1 till 4 i vilket skick beläggningen är. Tack vare att man har en GPS kopplad till systemet får man alla gator inlagda genom att man åker över dem. Samtidigt gör man då en okulär bedömning på sprickbildningar, hål och så vidare med betygskalan som grund. Därefter får man en karta uppritad med de olika färgerna för att sedan kunna göra en prioritering från den skala som finns, där en etta står för det mest akuta och fyra för nyasfalterat. På det här sättet hoppas man kunna ha en säkrare bas att jobba ifrån med framtida prioriteringar av beläggningsarbeten.

Uppdaterad 2016-11-01 av Tomas Öhrn