Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

3 november 2016 - Bygga, bo & miljö

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Stig Rengman fick den stora äran att ta det första grävtaget för de nya bostäderna

Nyproduktion av bostadsrätter

Karlskoga kommun har sålt mark till en privat exploatör som nu har påbörjat byggnationen av bostadsrätter i Brickegården

Brickegården

Nu har jobbet startat med att bygga nya bostadsrätter i Karlskoga, de kommer att byggas efter Bättringsvägen i Brickegården strax norr om vårdcentralen. Det kommer att bli 16 lägenheter i två huskroppar, fördelade på åtta stycken fyror samt åtta stycken treor, husen kommer att byggas i två våningar. Första inflyttning är beräknad till slutet på våren 2017. Det här är bara en av de många positiva saker som sker i Karlskoga när det gäller försäljning av tomter just nu, det säljs som aldrig förr.

Storängsudden fulltecknat

Det nya området på Storängsudden i Finnebäck är nu fulltecknat vilket innebär att det inte finns någon mer ledig tomt kvar där. Därför har nu kommunens mark – och planeringsavdelning påbörjat jobbet med att detaljplanera området söder om Storängsudden, det som kallas Espenäs. Det händer mycket positivt i Karlskoga nu vilket är oerhört positivt.

Karta över byggområdet

Uppdaterad 2016-11-03