Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

16 november 2016 - Utbildning & barnomsorg

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

I går samlades branschfolk från hela landet på Livsmedelsverkets måltidsdag för att fylla på med den senaste kunskapen inom området. Deltog gjorde Liz Silvergrund Elfsberg, verksamhetschef inom kost Karlskoga Degerfors, hon berättade om vårt uppstartade nationella jämförelsenätverk där alla kommuner har möjlighet att delta. Vilket många redan gör.

Hur stor är en genomsnittlig lunchportion per elev i skolan?

Österledsskolans elever är endast nöjda med maten till 27% och de levererar dessutom samma mat till Rävåsskolan, och där är eleverna nöjda till 82%. Vad beror detta på?

För att se hur våra verksamheter ligger till nationellt behöver vi jämföra oss med andra kommuner. Kostverksamheten i Karlskoga och Degerfors kommuner har därför startat upp ett jämförelsenätverk med deltagande kommuner från Landskrona i söder till Östersund i norr. Det som bland annat diskuteras är "vad är kvalitet"?

Vill jämföra hur många gram eleverna får i sig 
I dag räknar alla kommuner på mängden svinn, vilket är ett negativt laddat begrepp så istället har vi valt att jämföra det som barn och elever verkligen får i sig i gram räknat för en lunch. Jämförelsenätverket har tagit fram en matris där man mäter/väger:
 - allt som serveras
 - hur många ätande är det den dagen
 - allt tallrikssvinn räknas ifrån
 - allt serveringssvinn räknas ifrån
 - övriga ätande räknas ifrån
 - hur många inskrivna elever är det på skolan

Kvar får man hur många gram man har fått i sig per elev på just en viss skola till lunch. Även Livsmedelsverket har deltagit i nätverket  och har tagit fram en genomsnittlig portionsstorlek efter jämförelser i flera kommuner som kan anses vara ett riktmärke för hela Sverige på hur stor en lunchportion kan vara. 

Äter stora portioner - men är inte nöjd med maten!
För Karlskogas del så framkom att Österledsskolans elever bara var nöjd med maten till 27%, Österledskolan levererar samma mat till Rävåsskolan, och där är eleverna nöjda till 82%. Österledsskolan har hög närvarograd och eleverna äter vanligtvis en väldigt stor portion som är över riktvärdet fast man inte är nöjd med maten. Vad beror detta på? Ett analysarbete har startats upp för att se vad det beror på att det skiljer sig så mycket mellan olika skolor som har samma tillagningskök, men att man ändå äter mycket mat.

Hur går vi vidare?
För att sedan gå vidare kan man se hur det hela faller ut genom att ta in enkätundersökningar som görs på hur nöjda eleverna är med lunchmaten och jämföra det med hur stora portioner man äter på respektive skola och hur stor närvarograd man har.
Vi kommer att genomföra fokusgrupper med elever och kökspersonal. Genomföra intervjuer med kökschefer, rektorer och pedagoger för att se vad vi kommer fram till

Uppdaterad 2016-11-16 av Lena Edlund