Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

18 november 2016 - Utbildning & barnomsorg

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Föräldraenkäten för grundskolan förlängd till 30 november

Nu förlänger vi svarstiden på föräldraenkäten till och med 30 november 2016. De som redan har svarat på höstens föräldraenkät ska inte göra det igen.

Med föräldraenkätens olika frågor och påståenden vill vi få reda på vad föräldrar, tillika vårdnadshavare, tycker om sitt/sina barns skola och utbildning.

Vi kommer sedan att använda resultatet som ett, bland flera olika material, för att kunna utveckla en så god utbildning och undervisning som möjligt för eleverna.

Föräldrar svarar anonymt på enkäten, det vill säga de anger inte vad de heter. Resultat presenteras enbart när minst tio föräldrar per årskurs har svarat. Detta för att det inte ska gå att ta reda på vad någon enskild förälder har svarat.

Med denna enkätundersökning vill vi kunna få reda på vad olika grupper av föräldrar, till exempel föräldrar till elever i årskurs 2 eller Sandviksskolans föräldrar tycker. Ingen vuxen inom skolan kan få reda på vad en förälder har svarat.

Klicka på nedanstående länk för att komma till enkäten:

https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=324759X67406633X72191länk till annan webbplats

 

Kontaktpersoner på Barn- och utbildningsförvaltningen:

Lena Öijen, kvalitetsledare
lena.oijen@karlskoga.se
Tel. 0586- 691 94 (kl.8-12)

Sara Malmborg Norberg, kommunikatör
Sara.malmborgnorberg@karlskoga.se
Tel. 0586-612 77 

Uppdaterad 2016-11-18 av Sara Malmborg Norberg