Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

29 november 2016 - Utbildning & barnomsorg

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Stort tryck på förskoleplatser

Karlskoga kommuns mål är att erbjuda vårdnadshavare en plats på önskad förskola/pedagogisk omsorg från önskat datum. I dagsläget är det många barn som står i kö och antalet lediga platser är få.

I nuläget är snart alla platser i förskolan fyllda, både de ordinarie platserna men även de tillfälliga platser som kommer att öppnas under vårterminen på Skogsrundan 1. Dessutom är det många fler barn som behöver plats i förskolan under vårterminen än under höstterminen vilket bidragit till det ökade trycket.

Förskolechefer och personal ser nu över om det finns några förskolor som kan ta in extra barn under vårterminen för att minska trycket på platserna och planering sker för att kunna öppna exta tillfälliga platser under vårterminen 2017.

Vi beklagar detta och förstår att det kan medföra problem för de som får vänta länge på sitt svar om plats.

Uppdaterad 2016-12-01 av Sara Malmborg Norberg